inmylivingroom.se

Här delar jag händelser och tankar i mitt liv som sångerska, högstadielärare, mamma och medmänniska. In my livingroom blandas tårar med skratt och jag hoppas du lämnar rummet full av livslust och framtidstro.Follow me in any language you want. Click on the English flag below.

Follow me in any language

30 Kedoshim – "Heliga"

Publicerad 2021-04-23 21:52:00 i Torahns parasha (veckoavsnitt),

Här har vi återigen en dubbeltext och den kommer efter Acharei Mot.
 
30 Kedoshim – "Heliga"
3 Mos 19:1-20:27
 
Ni skall vara heliga, ty jag, HERREN er Gud, är helig.
3 Mos 19:2
 
 
Återigen ... vara avskild och annorlunda.
Den stora utmaningen fanns alltid där. Grannfolkens livsstil med sina hedniska riter. Det handlade om gränsdragningar där det var antingen eller - ingen mittemellan. 
Kapitlet börjar med att Gud själv påminner om olika budord. Hedra sina föräldrar, hålla sabbaten, inte tillåta några avgudar eller förtal, vara samvetsgranna och ärliga, inte luras, bedra eller hämnas, och inte tillåta sexuell omoral. Helt enkelt en klanderfri livsstil. Men hur ska det gå till?
Vår gudsrelation och våra relationer till våra medmänniskor ska ha en standard som tål att synas. För att kunna leva detta liv handlar det om vem som är vår Herre. 
Vi kan aldrig jobba oss till en bättre position inför Gud, men en avskild livsstil leder både till det ena och det andra - liksom en annan väg leder till det ena och det andra ...
 
Ni skall inte följa de seder hos de folk som jag driver undan för er,
ty just därför de handlat så som de har gjort, avskyr jag dem.
Därför har jag sagt till er:
Ni skall ärva deras land, ty jag skall ge er det till arvedel ...
Jag är HERREN er Gud som har avskilt er från andra folk.
3 Mos 20:23-24
 
Vi kan till det yttre dock leva ett heligt liv, MEN hur ser det ut på insidan? Om den heligheten och avskildheten ska komma tillrätta, måste det finnas en renhet och överlåtelse på insidan, annars är det bara fin fernissa. 
Det finns gränsdragningar som är nödvändiga att dra på olika områden i livet. Gud rör sig inte på områden där vi värderar annat högre och viktigare. 
Och hans röst och tilltal blir otydligt ...
 
Visst finns det ett och annat som kan vara något obegripligt för oss, t.ex. inte blanda olika material i kläder, men ser vi den stora bilden handlar det om att se hur tydlig HERREN är att markera tame och tahor. Rent och orent, liv och död, ljus och mörker. Gråzoner ser inte ut att finnas. Tydlighet finns här som en riktlinje när det handlar om att vara det folket som tillhör en helig Gud. Men det som man enligt judisk forskning anser vara orsaken till att inte blanda ull och lin i sina kläder, är att uppenbarelsetältets vävnader och prästernas mantlar vat tillverkade av detta, och prästerna behövde skilja sig från det övriga folket. Det som annars skulle kunna inträffa, var att de följer hedniska seder och gör gudstjänstlivet på sitt eget sätt.
I vår egen kultur kan vi se hur uniformer är det yttre tecknet på det uppdrag och den auktoritet som yrket kan vara bärare av. Bara poliser får ha deras uniform och polisbricka, och alla känner igen och vet vilka de är.
 
Inför nästa vecka ska du läsa:
31 Emor – "Tala"
3 Mos 21:1-24:23
 
🕎  Shabbat Shalom!  🕎
 
/Eleonora 
 
Ps. Om du läser inlägget på datorn ligger en annons från blogg.se över endel av texten. Tyvärr har jag ingen möjlighet att styra över det, men i telefonen finns inte det problemet. Där ligger annonsen innan inlägget. Ds.

29 Acharei Mot – "Efter döden"

Publicerad 2021-04-23 21:51:00 i Torahns parasha (veckoavsnitt),

29 Acharei Mot – "Efter döden"
3 Mos 16:1-18:30
 
Återigen en dubbeltext. I slutet av texten ligger länken till Kedoshim – "Heliga".
 
Nu har vi kommit till Yom Kippurtexten som är höjdpunkten kring offertjänst och gudstjänstliv.
I Israel är det än idag deras största högtid och hela samhället stannar upp och synagogan är en naturlig plats att besöka. Inga bilar på vägarna och allt är lugnt och stilla.
Nu har man en tid reflekterat över vad som blivit fel i relationer och efter bästa förmåga försökt reda ut detta, människor emellan, för att därefter låta Yom Kippur bli dagen av försoning mellan Gud och människa. En princip som Jesus tydligt lyfter fram.
Därför, om du bär fram din gåva till altaret,
och där kommer ihåg att din broder har något emot dig,
så lämna din gåva framför altaret
och gå först och försona dig med din broder,
och kom sedan och bär fram din gåva.
Var angelägen om att göra upp med din motpart
när du är med honom på vägen ...
Matt 5:23-25
 
Det offer som offrades denna dag bestod av två bockar. En försoning för de synder som annars inte täcktes av de dagliga offer. Nu skulle översteprästen gå in i det allra heligaste med blodet från den ena bocken för att uppnå försoning med Gud för folket. Men innan detta hade prästen för sin egen del och sin familj genomgått en försoning. Genom att nu klä sig i enkla prästkläder identifierade han sig med folket. Han bar in blodet inför Guds ansikte och i bekännelsebönerna uttalades Guds namn, YHVH tio gånger, och allt detta bara en gång om året, en fastedag.

Ty på den dagen skall försoning bringas för att rena er.
Från alla era synder skall ni renas inför HERRENS ansikte.
3 Mos 16:30
 
Den andra bocken var syndabocken som skulle drivas ut i öknen och bära bort folkets synder.
I gamla judiska skrifter står det berättat om hur man band en scharlakansröd ulltråd kring bockens huvud och därefter drev ut honom i öknen. Samtidigt sattes en liknande röd ulltråd fast vid templets dörr. Efter en tid förvandlades den scharlakansröda ulltråden och blev skinande vit. Synden var sonad. De som dessa skrifter uppmärksammar, och som man saknar en förklaring till, är att under 40 års tid innan templet förstördes år 70, skedde ingen försoning.
Ulltråden blev aldrig mera vit ...
 
Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret,
till att bringa försoning för era själar.
Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det.
3 Mos 17:11 
 
Att bringa försoning betydde att "täcka över". Människornas synd täcktes över av blodet. Det var ett tillfälligt offer där synden täcktes över, för den kunde inte tas bort.  I Jesus Kristus, Messias, har allt blivit verkställt och fullbordat. 
 
Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod
skulle kunna utplåna synden.
Hebr 10:4 
 
I Nya Testamentet finns ordet chadash omnämnt vid förbundsmåltiden Jesus hade med sina lärjungar. Där översätts ordet med "nya" medans en bättre översättning är att säga att det är ett "förnyat" förbund. 
Det finns sådant djup i att mera förstå översättningarna och dess problematik. En annan "hemlighet" i översättningen är hur Jesus blev Guds offerlamm, amnos, som också finns med i Jes 53:7. Men i Uppenbarelseboken möter vi det triumferande och segerrika lammet, arnion. 
 
Vi har fått liv genom amnos, och nu – inför en fantastisk framtid – väntar vi på arnion ...
 
Nästa text:
30 Kedoshim – "Heliga"
3 Mos 19:1-20:27
 
🕎  Shabbat Shalom!  🕎
 
/Eleonora 
 
Ps. Om du läser inlägget på datorn ligger en annons från blogg.se över endel av texten. Tyvärr har jag ingen möjlighet att styra över det, men i telefonen finns inte det problemet. Där ligger annonsen innan inlägget. Ds.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Metzora – "Spetälska"

Publicerad 2021-04-17 13:46:08 i Torahns parasha (veckoavsnitt),

28 Metzora – "Spetälska"
3 Mos 14:1 – 15:33
 
Denna veckotext heter Metzora och är en fortsättning av Tazria. Dessa två läses samma vecka tillsammans om det inte är ett skottår för då ingår en extra månad i den judiska kalendern.
 
Tredje Mosebok, Leviticus,  är en instruktionsbok för prästerna, leviterna, hur de själva och folket ska kunna närma sig en helig Gud. Det som var besmittat med förgängelse och död, var det som skilde folket från Gud, och här visar Gud sin väg till gemenskap. 
Allt av synd och död hade sin upprinnelse i syndafallets skapelseberättelse, och hela mänskligheten kom då under förbannelsen. 
Att inte följa Guds föreskrifter fick sina konsekvenser – men inte som straff utan som fostran. I vår tid dribblas syndabegreppet många gånger bort och ersätts med att till exempel engagera sig i sociala orättvisor. Visst kan det vara beundransvärt, men då "spelar man inte på samma spelplan."
 
I och med Jesu död och uppståndelse är offret betalt och synden sonad – för dem som vill se och erkänner sin skuld, och tar emot rening och upprättelse. 
 
Det finns ett ord här som ger översättningsproblem och som heter "nega" och är en sammanfattande benämning på olika sjukdomar. Det har betydelsen av "att vidröra". Och vad händer här? Människor, kläder och hus blir angripna av en märklig sjukdom. Här fanns tanken om ett andligt problem när huset blev angripet, men prästen gav det tid att eventuellt kunna läkas, för att någon vecka senare se vad som hänt. En försumlighet och nonchalans inför riktlinjer att behandla orenheten ledde så småningom till metzora. 
Om man blivit fångad i metzora kunde man få frihet i offret med de två fåglarna. Blodet och det friska vattnet. En symbolik som vi också känner till från nya testamentet. Här måste en metzora genomgå en rening för att bli tahor. 
Prästen botade inte och inte heller behandlade han den spetälske. Prästens uppgift var att rena personen från sitt tillstånd av orenhet. När det var gjort kunde man återigen delta i gudstjänstlivet. 
 
Detta är lagen om den spetälske den dag han skall renas:
Han skall föras till prästen och prästen skall gå ut utanför lägret och se på honom. 
Om han är botad från sin spetälska skall prästen befalla ...
3 Mos 14: 2-4
 
 
Nästa veckas text är också en dubbeltext:
 
29 Acharei Mot – "Efter döden"
3 Mos 16:1-18:30
 
30 Kedoshim – "Heliga"
3 Mos 19:1-20:27
 
🕎  Shabbat Shalom!  🕎
 
/Eleonora 
 
Ps. Om du läser inlägget på datorn ligger en annons från blogg.se över endel av texten. Tyvärr har jag ingen möjlighet att styra över det, men i telefonen finns inte det problemet. Där ligger annonsen innan inlägget. Ds.

27 Tazria - "Havande"

Publicerad 2021-04-16 16:20:00 i Torahns parasha (veckoavsnitt),

27  Tazria - "Havande"
3 Mos 12:1 - 13:59
 
Under denna vecka har vi en dubbeltext att läsa, eftersom det behövs några extra texter när det är skottår i den judiska kalendern, men vi börjar med Tazria.
 
Denna veckotext kan vara svår och knepig att kunna ta till sig i vår tid och vår kultur. Och inte blir det lättare heller när begreppen är svåröversatta och även kan ge en missvisande förståelse. Det finns säker mera djupgående information kring denna text men vi gör ett försök.
 
Förra veckan fick du bekanta dig med två viktiga ord, tame och tahor. Det är ord som talar om två riken där orenhet och renhet är betydelsen. Men bakom dessa ord finns även ytterligare ord som vi ska bekanta oss med, tsaraat och metsora. 
 
Hela tredje Mosebok handlar om hur man närmar sig en helig Gud, där Gud själv ger instruktioner till sitt folk. Det mänskliga möter det gudomliga - men hur ska det gå till?
 
Tabernaklet och senare templet, var platser av Guds närvaro. En plats av det eviga, det fullkomliga och av livet själv. Genom helt vanliga mänskliga tillstånd kunde man ådra sig orenhet - just därför att man  på något sätt varit i närvaro av död och synd. Detta måste man då renas ifrån för att kunna närma sig Gud i offertjänsten, vilket man varit förhindrat ifrån under tiden som oren. En kvinna som fött barn t.ex. är då oren för att hon för vidare cykeln av liv och död, men också att smärtan i förlossningen ligger under förbannelsen
 
Denna form av rituell orenhet har inget att göra med en personlig synd, skuld eller vanära. Den har heller ingen praktisk betydelse i vår tid, eftersom det inte finns något tabernakel eller tempel.
Här ser vi hur Gud undervisar sitt folk om den andliga världen. Det mänskliga skall möta det gudomliga. Ett himmelskt rike fyllt av renhet och ett mörkrets och världens rike fyllt av orenhet.
Här kan vi fråga oss i vår tid hur vi nalkas Gud. Vad finns det för något som gör det svår att höra Guds tilltal in i våra personliga liv och leva ett heligt och rent liv? 
 
Men så har vi i denna text också spetälska och alla dessa åkommor på kroppen som gjorde att prästen behövde skilja personen från familj och vänner. Och samtidigt ser vi att sjukdomsbilden kunde förändras och prästen kunde efter en tid förklara personen ren - tahor. 
 
Här kommer nu de svåra i att översätta denna text. De ord som översatts med spetälska eller lepra är tsaraat och metsora. Men spetälska här i texten har vanligtvis inte den betydelsen av denna sjukdom. Det är ord som kan gälla på personer men även kläder och hus. Det är visserligen en sjukdom som kan spridas och kan förvärras och ger lidande och krämpor. Här finns något av betydelse av att man inte gått på de riktlinjer som Gud gett befallning om, en andlig sjukdom. Man väljer sin egen väg. Men när "spetälskan" är borta skulle man gå till prästen och bli förklarad ren. Något som ser ut att ha samband med ånger och bättring.
 
Vi läser i evangelierna flera texter när Jesus mötte människor med spetälska. Det intressanta är att det aldrig står att han helade dessa människor utan de blev renade. Och präst och offer var en del av denna process.
Kanske det är tid för oss att försöka få ihop dessa texter och be den helige Ande uppenbara i vår tid vad detta handlar om?
Och varför står det aldrig om spetälska under apostlarnas tid? Det var ju ändå bara några år efter Jesu  död och uppståndelse?
Jag tror det ligger en fantastisk hemlighet här i dessa texter. 
Jesus botar och han renar ...
 
För att förtydliga sambandet så ser man att det grekiska ordet som översatts med spetälska i nya testamentet är i gamla testamentet  tsaráat eller metzora
 Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa:
"Herre, om du vill, kan du göra mig ren."
Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade:
"Jag vill. Bli ren!" Genast blev mannen ren från sin spetälska.
Och Jesus sade till honom:
"Se till att du inte talar om detta för någon,
men gå och visa dig för prästen och bär fram den offergåva
som Mose har föreskrivit, till ett vittnesbörd för dem."
Matt 8: 2-4
 
Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar.
Det ni har fått som gåva , ge det som gåva.
Matt 10:8
 
Jesus svarade dem:
"Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser:
Blinda för sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör,
döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap.
Matt 11:4-5 
 
Nu har vi kommit halvvägs av de 54 veckotexterna, parasha, som finns i den judiska liturgin. Jag tror det finns mycket att upptäcka och förstå utifrån den judiska kontexten som även kommer att göra den kristna tron ännu mera levande. Det vi förstår får vi ta till oss, och annat som vi ännu inte kan omfamna får vi låta vila tills vi får nästa pusselbit. Guds Ord är en oändligt stor och rik källa att ösa ifrån och det gör våra studier så intressanta. 
 
Nästa veckotext heter Metzora men den läses vanligtvis samtidigt med denna text, Tazria, om det inte är ett skottår för då ingår en extra månad i den judiska kalendern.
 
 
3 Mos 14:1 - 15:33
28 Metzora -"Spetälska"
 
🕎  Shabbat Shalom!  🕎
 
/Eleonora 
 
Ps. Om du läser inlägget på datorn ligger en annons från blogg.se över endel av texten. Tyvärr har jag ingen möjlighet att styra över det, men i telefonen finns inte det problemet. Där ligger annonsen innan inlägget. Ds.

26 Shemini - "Åttonde"

Publicerad 2021-04-08 22:01:00 i Torahns parasha (veckoavsnitt),

26 Shemini - "Åttonde"
3 Mos 9:1 - 11:47
 
Åttonde ...? 
Man kan verkligen undra ibland vad rubrikerna i veckotexterna står för, men nu handlar det om åttonde dagen och inte vilken dag som helst. Det är NU det händer!
 
Mose kallar till sig Aron och hans söner samt de äldste i Israel. Han har nu byggt upp tabernaklet, prästvigt Aron och hans söner, samt under en hel vecka gått igenom hela offertjänsten för prästerna i detalj som de skulle förrätta. Nu var det alltså dags för dem att för första gången själva göra detta, och Mose säger:
"Idag kommer HERREN att uppenbara sig för er. "
De tog det som Mose givit befallning om
och förde fram det inför uppenbarelsetältet
och hela menigheten trädde fram och ställde sig inför HERRENS ansikte.
Då sade Mose: "Detta är vad HERREN har befallt er att göra
för att HERRENS härlighet skall visa sig för er."
3 Mos 9:4-6
 
Vad skulle man kunna förvänta sig? Något skulle hända som man inte tidigare varit med om. Att komma in i uppenbarelsetältet var ju omöjligt eftersom HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet. 
 
Nu började man med sina uppgifter kring offrandet. Först skulle prästerna bära fram sina egna synd- och brännoffer. Syndoffret var för rening och försoning och brännoffret visade hängivenhet och överlåtelse. Dessa offer var till för att kunna närma sig Gud, där offer har betydelsen av "att komma nära". Sedan fördes folkets offer fram och förrättades på liknande sätt. När detta var gjort hade man ett gemenskapsoffer där en gemensam måltid i glädje och tacksamhet skulle ingå. Dessa offer var nu nödvändiga för att kunna "täcka" och beskydda Israel och prästerskapet när man nu skulle närma sig Gud. 
För prästernas syndoffer skulle det offras en tjurkalv, en egel. Lite intressant är det, för det är samma ord som för guldkalven som Aron lät göra vid Sinai berg ...
Aron lyfter nu sina händer och läser välsignelsen över folket, och nu kunde Mose och Aron gå in i uppenbarelsetältet för första gången. När de kommer ut därifrån välsignar de folket ännu en gång - och NU händer det!!!
 
Då visade sig HERRENS härlighet för allt folket.
Eld gick ut från HERREN
och förtärde brännoffret och och fettstyckena på altaret.
När allt folket såg detta,
jublade de och föll ner på sina ansikten.
3 Mos 9:23-24
 
 
Här, efter en veckas utbildning och på Arons första dag som den präst som frambär offren, kommer Gud själv och förtär offret fullständigt med sin eld. Gud erkände offret med sin eld!
Men så kommer två av Arons söner och ställer till det, nyinvigda präster som också har varit med i "utbildningen". Bibeln talar om att de bar fram främmande eld, vilket kan vara lite oklart i betydelsen. Kanske hämtade de eld från en annan plats än från altaret, eller så brände de rökelse vid fel tid på dagen. Hur som helst följde man inte de riktlinjer man hade fått. 
Och ska det vara så noga ...?
 
Små avvikelse ger med tiden stora förändringar och det kanske till och med blir oigenkännligt. Det är mycket av föreskrifterna som man kan undra över, men många gånger får vi bara acceptera att det är så. Ordningen skall hållas, annars kan det bli lite vad som helst.
 
Då vi alltså fått ett rike som inte kan skaka,
låt oss vara tacksamma och tjäna Gud
efter hans vilja, med vördnad och fruktan.
Ty vår Gud är en förtärande eld.
Hebr 12: 28-29
 
Ni skall skilja mellan heligt och oheligt,
mellan orent och rent.
Och ni skall lära Israels barn alla de stadgar
som HERREN har kungjort för dem genom Mose.
3 Mos 10:10-11
 
 
Oren och ren är ord som vi lätt förknippar med hygien, smuts eller synd och straff, men här står det för något helt annat. Tame - rituellt oren - och tahor - rituellt ren är i vår tid inget som är aktuellt eftersom det är förknippat med tabernaklet / templet. Något som man blev om men hade haft kontakt med det som är förknippat med det förgängliga och det döda. I templet skulle inget av detta få komma in. Här var tex, menstruation och begravning, helt naturliga händelser i livet, det som behövde rening för att kunna nalkas Gud om man skulle till tabernaklet / templet. 
 
Prästerna skulle även lära folket skilja mellan heligt och oheligt - och nu kommer vi in på ett område som inte hade med templets föreskrifter att göra, matföreskrifterna. För oss kan det kännas avlägset, men vad var och är tanken med detta? 
 
Efter en lång uppräkning av rena och orena djur kommer en förklaring:
 
Ty jag är HERREN er Gud.
Ni skall hålla er heliga och vara heliga
ty jag är helig.
3 Mos 12: 44
 
Förstår vi allt ...?
Nej ...
 
Men att vara ett heligt folk skulle visa sig på olika områden. Man var inte som grannfolken med sin avgudadyrkan. Man var annorlunda och avskilda - och behövde visa det - för hur behagar man en helig Gud?
 
Nej liksom han har kallat er är helig,
skall ni föra ett alltigenom ett helgat liv.
Det står skrivet:
Ni skall vara heliga , ty jag är helig.
1 Petr 1:15-16
 
Vi kan ställa oss frågan om hur vi kan ha en kristen livsstil, för någonstans går gränser vad ett kristet liv är och hur det skall levas.
Något att fundera över - kanske - på många områden ...
 
Men mitt i allt måste vi minnas att vi aldrig kan förtjäna frälsning genom våra olika handlingar. Att vara "helig" betyder inte att vara "rättfärdig". Att vara helig är att vara avskild. Genom att avstå från olika saker kan vi vara avskilda, men det gör oss inte mera rättfärdiga. Vår rättfärdighet kommer genom tron på Jesus Kristus. 
 
Men liksom Israels barn behövde bli fri från sin orenhet, tame, genom att helt doppa sig i vatten i ett dop, bör vi ha den handlingen levande bland oss i dopet. Vi lämnar och dör bort från vårt gamla liv och uppstår i Jesus Kristus - tahor!! 
 
 
Under nästa vecka har vi en dubbeltext att läsa:
 
3 Mos 12:1 - 13:59
27 Tazria - "Havande"
 
3 Mos 14:1 - 15:33
28 Metsora -"Spetälska"
 
🕎  Shabbat Shalom!  🕎
 
/Eleonora 
 
Ps. Om du läser inlägget på datorn ligger en annons från blogg.se över endel av texten. Tyvärr har jag ingen möjlighet att styra över det, men i telefonen finns inte det problemet. Där ligger annonsen innan inlägget. Ds.

Om

Min profilbild

Eleonora Lahti

Alla människor har ett gudomligt uppdrag att förverkliga, som kan se väldigt olika ut för oss alla. Resan kan vara tuff och krävande, men med himlens nycklar från Guds ord kan vi få utvecklas och bli det vi är ämnade till att vara. In My Living Room blandas tårar med skratt och jag hoppas du lämnar rummet full av livslust och framtidstro. Det finns så många drömmar som ska förverkligas... Hemsida: eleonoralahti.com Mailadress: info@eleonoralahti.com

Vardagsbetraktelser bloggar Jesussajten.se Follow me in any language Follow me in any languageFollow on Bloglovin
 
 
Här är min Instagram
 
Twingly Blog Search link:http://mylivingroom.blogg.se/ sort:published Most recent posts linking to Twingly Blog3

Kategorier

Senaste inläggen

Arkiv

Prenumerera och dela