inmylivingroom.se

Här delar jag händelser och tankar i mitt liv som sångerska, högstadielärare, mamma och medmänniska. In my livingroom blandas tårar med skratt och jag hoppas du lämnar rummet full av livslust och framtidstro.Follow me in any language you want. Click on the English flag below.

Follow me in any language

3. Lech Lecha - "Gå ut"

Publicerad 2020-10-30 18:51:00 i Torahns parasha (veckoavsnitt),

 
 1Mos 12:1 - 17:27
Lech Lecha - "Gå ut"
 
Nu har vi vandrat genom urhistorien i de första 11 kapitlen i 1:a Mosebok,  för att i denna veckas avsnitt röra oss i en tidsrymd på 25 år. Sakta, sakta börjar en diffus bild visa sig om den frälsningsplan Gud har för världen. 
Och inte går den spirakt!
"Herren sa" är den vanligaste frasen i bibeln och nu talar Gud klart och tydligt till en man som hette Abram. I detta avsnitt talar Gud till honom i tre kapitel, men tillslut börjar Abram också att tala till Gud - och kommer med invändningar!
Efter att ha hört att han skall bli ett stort folk, bli till en välsignelse och få ett land Gud skall visa, börjar han tappa modet.
Han har inte någon arvinge!
 
Herrens ord kom till honom:
"En som kommer från din egen kropp skall bli din arvinge."
Sedan förde han ut honom och sade:
"Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan se dem", 
och han sade till honom:
"Så skall din avkomma bli."
Och Abram trodde på Herren,
och han räknade honom det till rättfärdighet.
1 Mos 15:4-6
 
Vi möter i dessa kapitel en man som förtröstansfullt vandrade vidare från det utlovade landet när han insåg att det led av hungersnöd. Det blev lite ändrade planer för en tid, och nu bor han i Egypten. Tyvärr ställer han till det för sig när han ljuger om att hans fru Saraj är hans syster, och det då blir kalabalik i Faraos palats. Mitt i allt tar Gud över hela situationen, för han har ingått ett nådesförbund med honom. Abram lämnar landet, och var då mycket rik på boskap och på silver och guld, för att återvända till den plats där han tidigare rest upp ett altare i Betel. 
Under resans gång har han med sig sin brorson Lot. Abram har varit som en far för honom och det har nog inte alltid varit så lätt. När landområden ska delas mellan dem tar Lot för sig av det bästa av landet, och förstår samtidigt inte faran av att bosätta sig i närheten av Sodom, "där männen var onda och mycket syndiga inför Herren." (13:13) Vid två tillfällen kommer han också i riktig fara (kap. 14 och 19)
Här möter vi några vi skulle kunna kalla för den "andligt troende" och den "världsligt troende." 
Det som är den stora skillnaden mellan dem, är att Abram sökte inte bara ett nytt landområde utan platsen där Herren själv bor. 
 
I tron lydde Abraham ...
I tron levde han som främling ...
Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, 
den som Gud har format och skapat.
Hebr. 11: 8-10
 
Men återigen ställer han till det för sig. Det var ju detta med en arvinge. Hur ska allt kunna fullbordas? Det Gud hade sagt måste han ju se till att det blir av, och Ismael föds, men mamman är Abrams tjänstekvinna. En liten pojke är "född efter köttet."
Åren går och nu är Ismael 13 år. En pojke som har namnet om sig att vara en vildåsna. Men mitt i allt detta säger Gud att han ska välsigna Ismael och ett stort folk ska komma från honom.
Men Guds planer kullkastas inte av människors misstag! 
 
Flera år tidigare var Abram med om en märklig händelse när Gud slöt sitt förbund med honom, och nu bekräftas det återigen och Gud ger dem namnen Abraham -far till många folk- och Sara -prinsessa. Och nu skall alla av manligt kön omskäras, ett förbundstecken.
 
I det första tilltalet Abram fick från Herren, sa Gud att han skulle göra honom till ett stort folk. Här ligger något mycket intressant fördolt!  Jag ska (assah - nyskapat) göra dig till ett stort folk. När Gud fått nyskapa Abram till en ny skapelse, Abraham (far till många folk), skulle han bli till stor välsignelse. 
 
I allt detta börjar Gud tala i klartext till Abraham och Sara, så de verkligen ska förstå Herrens planer:
 
"Ifråga om Ismael har jag hört din bön.
Jag skall välsigna honom och föröka honom mycket ...
Men mitt förbund skall jag upprätta med Isak,
honom som Sara skall föda åt dig vid denna tid nästa år."
1 Mos 17:20-21
 
Inte är det lätt att vänta, vänta och vänta på löftet. Och vilken utmaning att få barn i den åldern! Först hade Lot varit en del av familjen, med en karaktär där han var oförmögen att förstå andras känslor och behov. Så kommer Ismael, vildåsnan, som har svårt att anpassa sig och väljer att bli en del av problemet. 
Vad ska komma härnäst?
Att lita på Guds tilltal när man bär på  egna felval, misstag och dåliga erfarenheter kräver tro!
 
I veckans text ser vi löften som Gud gett till några människor som profetior eller förbund. Här har vi början till det som kommer att handla om hur Gud kom och kommer att handla med Israel, men även med det folk som blivit inympade tillsammans med Israel. 
 
I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.
1 Mos 12:3
 
Ordet v´nivrechu på hebreiska, betyder "ska välsigna", och är närbesläktat med uttrycket mavrich, som betyder "blanda sig, ympa", och är ett ord som används när man ympar växter. Och nu ser vi tydligt kopplingen till Romarbrevet kapitel 11. 
 
Men om nu några av grenarna har brutits bort och du,
som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem
och fått del av det äkta olivträdets feta rot,
då skall du inte förhäva dig över grenarna.
Rom 11: 17-18
 
Då borde man kunna säga: I dig skall alla släkter på jorden bli inympade!
 
Flera hundra år innan Romarbrevet skrevs, berättar bibeln om två hednakvinnor som blev inympade och till och med blev mödrar till kungarna i Davids ätt, moabitiskan Rut och ammonitiskan Naama.
Vi kommer att få lära känna Abrahams barn, barnbarn och barnbarnsbarn framöver, men som en röd tråd ser vi hur Gud utväljer en man, en släkt och ett folk. 
 
Det finns ett gammalt judiskt talesätt: "Förfädernas gärningar visar sönerna vägen." Här får vi se paralleller och de stora penseldragen genom historien.  Vi ser hur Abraham fick dra ner till Egypten och hur Faraos palats drabbades av plågor samtidigt som Abram fick lämna landet med stora rikedomar. Och om vi går händelserna lite i förväg, kommer vi att se hur även Israels barn kom till Egypten, fick utstå svårigheter men räddades genom Guds ingripanden genom landsplågorna - och de lämnar landet med stora dyrbarheter. Och vi - du och jag - blir befriade från syndens slaveri för att nå löfteslandet, även om det går genom öknen ...
 
Jesus talade till folket i liknelser.
Han talade endast i liknelser till dem,
för att det skulle uppfyllas
som var sagt genom profeten:
Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser.
Jag skall förkunna vad som varit dolt
sedan världens skapelse.
Matt 13:34-35
 
Det finns en undervisning som har uppenbarats allteftersom under ett historiskt tidsperspektiv, och vi får vara mitt i händelsernas centrum idag. Allt i Gamla testamentet (hebreiska skrifterna) pekar fram emot mot Jesus, Messias. Och folket, men kanske främst de religiösa ledarna på Jesu tid, hade svårt att uppfatta vad som skedde. Man var blinda och inlåsta i en värld där traditionella föreställningar hindrade uppenbarelsen om Messias. 
 
I vår tid behöver vi dra oss undan, och lämna all mänsklig upplyst tillvaro, för att dra oss ut på fälten för att se stjärnorna, ljuset, som Gud har tänt. 
Låt oss höra Guds kallelse i vår tid: Jag ska öppna skrifterna för er!
 
Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna.
Luk 24:45
 
Nu kommer vi in i nästa veckas avsnitt!
Vayera - "Uppenbarade sig " 😊📜 
Under nästa vecka ska ni läsa 1 Mos 18:1 - 22:24
 
🕎  Shabbat Shalom!  🕎
 
/Eleonora 

2. Noach - Noa

Publicerad 2020-10-23 20:44:00 i Torahns parasha (veckoavsnitt),

Vilka konsekvenser händelsen i förra veckans text fick för hela mänskligheten - syndafallet! Genom att lyssna till fel röst och med motiv att hitta genvägar till att uppnå högre kunskap, går man rakt in i fällan. 
Kunskapens träd på gott och ont.
 
I skolans värld finns olika vägar till kunskap. Lyssna och läsa men även att göra, är ingångsportar till kunskap. Men så har vi dem som tror att det också går att fuska för att på pappret visa sin "kunskap". 
Härom dagen så inträffade just detta i mitt klassrum. Jag upptäckte att en av mina elever hade en liten papperslapp med kemiformler i sin hand. Det tragikomiska i det hela var att det inte var rätt. Vid ett annat tillfälle fuskades det med att ta foto på ett påbörjat prov, och sedan spred sig den bilden bland några elever. Nu var det bara så att den eleven inte klarat av den uppgiften, som sedan började cirkulera runt som ett "svar" ...
 
I dagens text möter vi några personer som lyssnat till olika röster - och får olika resultat!
 
1Mos 6:9- 11.32
Noach - Noa
 
Noa vars namn betyder vila, och på hebreiska låter som ´trösta´, levde i en tid när jorden blev mer och fördärvad av omoral och fylld av våld. Världen förändrades inifrån. I allt detta ger Gud människorna tid att reflektera och få en tankeställare om vad som egentligen pågår. Noa får uppdraget att bygga en båt , men samtidigt predika för sina medmänniskor. Det står att han var rättfärdighetens förkunnare (2 Petr. 2:5). Han både arbetade med sitt uppdrag att bygga en ark i ett område helt utan vatten, och predikade - i 120 år! 
Samma grundord som används för att beskriva den korg av papyrus, jordbeck och tjära som Mose mor la honom i, för att undkomma faraos dödsdomar mot de judiska gossebarnen, är samma ord som används här för arken, båten, som Noa byggde. En bild på frälsning och räddning. (Förbundstavlornas ark har ett annat grundord)
När skyfallet började och de underjordiska källorna bröt fram, gjorde Gud sin del och stängde dörren och vattnet lyfte båten.
 
I allt detta ger Gud oss sedan sitt förbundstecken - regnbågen. 
 
Och Gud sade:
"Detta är tecknet på det förbund
som jag för all framtid sluter med er
och med alla levande varelse hos er:
Min regnbåge sätter jag i skyn,
och den ska vara tecknet 
på förbundet mellan mig och jorden."
1 Mos 9:12-13 
 
Men nu händer något! Noas tre söner går åt olika håll i livet. Man brukar ibland tala om hur generationer ärver, förvärvar och till sist fördärvar. 
Sonen ärver, barnbarnet förvärvar och barnbarnsbarnet fördärvar - och här har vi Nimrod!
"Babels torn" av Pieter Bruegel den äldre.
 
Nimrod kommer från Hams släkt och långt tidigare hade Noa profeterat att något kommer att gå fel. Synden lurade med religion, politisk makt och egna ambitioner. 
Det står  att Nimrod var välsignad men samtidigt var han rebellen. Kanske började egna funderingar dyka upp för egen vinning? En enande faktor för att samla folket till en kraft i tiden. Högmodet började ta Guds plats och nu började de stora byggprojekten och monumenten ta form.
Nineve och Babels torn byggdes för att imponera och det hade ett väl utvecklat tekniskt system ca 2800 år f.Kr. 
 
Det sägs att när en sten föll från tornets topp (som troligtvis varit ca. 100 meter högt) stannade alla upp och sörjde, men om en arbetare föll ner, brydde man sig inte. 
 
I vår tid byggs det liknande torn, där bl.a. enhet, kommunikation och politisk maktapparat är paralleller in i vår tid. 
Men något hände!
Den maktfullkomlighet som man utvecklat var påväg att bli mänsklighetens största fara, och Gud bröt den genom en språkförbistring. Allt vad man kunnat fantisera och få för sig, skulle man annars kunna genomföra om utvecklingen fick fortgå.
Ja....
I vår tid har vi på olika sätt tagit oss förbi denna barriär ,och världens mäktiga spänner sina muskler som aldrig förr. 
Och vi kan nästan tappa modet ...
 
Men så händer något på våren för ca. 2000 år sedan. En liten grupp män som levt ett enkelt men annorlunda liv några år, och inte riktigt förstått vad de varit med om, får vara med om ett språkunder på pingstdagen. Helt plötsligt, rent fysiskt, talas det kända världsspråk, och en andlig förening inträffar när domen över Babels språkförbistring upphävs. Nu förs tusentals människor samman i en enhet och guds uppenbarelse som ingen människa kan skapa. Pusselbitarna faller på plats!
 
Några generationer efter Nimrod, inträffar ett annat spår utifrån Noas son Sems släktlinje. Här lever en man som heter Tera i södra delen av Babylon. Och man kan ju anta att området är präglat av Nimrods tidigare maktfullkomliga styre - och nederlag. 
Vi kan läsa om hur Tera miste en av sina söner, och kanske sorgen drev honom vidare eftersom han beslutade sig för att flytta med sin söner Abraham och Nahor, barnbarnet Lot och resten av hela sin stora familj till Kanaans land.
 
 
"Men när de kom till Haran bosatte de sig där ..."
1 Mos 11:31
 
Men Tera, vad händer?!!!
 
Är det här vi står lite vilsna i vår tid? Vi skulle ju till Kanaans land men så stannade vi till i Haran ...
 
Abraham visste vad hans fars dröm var, men vad hjälper det? Han behövde ett eget gudsmöte för att kunna göra de förändringar som krävdes.
Och nu kommer vi in i nästa veckas avsnitt!
"Lech Lecha - Gå" 😊📜 
Under nästa vecka ska ni läsa 1Mos 12:1 - 17:27
 
🕎  Shabbat Shalom!  🕎
 
/Eleonora 
 
 

1. Bereshit - I begynnelsen ...

Publicerad 2020-10-16 19:37:00 i Torahns parasha (veckoavsnitt),

1. Bereshit - I begynnelsen
1 Mos 1:1 - 6:8
 
Så var det då dags att börja om igen - och gå vidare!
Någon gång under oktober månad händer 23 Tishrei, Simchat Torah, Torahns glädje. 
- Och vad är det ...?
(Här kan du läsa det jag tidigare skrivit och då  lite mera utförligt om just den högtiden:
 http://inmylivingroom.se/2017/october/blessed-beyond-measure.html )
 
För att förstå tideräkningen behövs en månkalender. Vi är i den sjunde månaden, men samtidigt i början av den civila årsräkningen.  Det är den kalendern som följer månens cykler, och som bibeln utgår ifrån men som blev bortplockad på 300- talet. Det som var klar och tydlig information till läsarna blev nu höljt i ett dunkel. Och inte blev det lättare heller när det blev förjudet att äga en bibel och samtidigt lästes den på latin i kyrkorna. 
Ordet började få en distans i tiden och livet. 
 
Men vi tar de hela från början!
Det finns jämförelser man kan göra mellan 1:a Mosebok och Psaltarpsalmerna 1- 41, människan välsignad, fallen och återlöst av Gud. Oral Roberts har i sina predikningar ställt frågan för olika bibelböcker "Vem är den fjärde mannen (Messias) i den brinnande ugnen?" och här ser vi "Kvinnans säd". Vi ser även hur Gud uppenbarar sig som den allsmäktige skaparen.
 
Bibelns fem första böcker kallas för Torah, som betyder undervisning eller instruktioner. Låter inte det intressant? Det finns helt säkert skatter fördolda här som vi slarvat oss igenom, för vi glömt det som Jesus sa till Emmausvandrarna:
 📖
"Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt." 
Och han började med Mose och alla profeterna
och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna ...
"Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen
och öppnade Skrifterna för oss?"
...sedan öppnade han deras sinnen
så att de förstod Skrifterna.
Luk 24:25-26, 32, 45
 📖
"Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit.
Men tror ni inte hans skrifter, hur skall ni då kunna tro mina ord?"
Joh. 5:46-47
 📖
Min plan är att tillsammans med dig läsa ett av de 52 styckena varje vecka som man delat in Torahn i. Inget stort bibelstudium, men kanske en uppmuntran att bit för bit läsa, och nu inte helt plötsligt fastna i 3:e Mosebok, som kan upplevas obegriplig, för att där lämna fortsättningen av läsplanen. 
 
Nu börjar vi!
Ett textavsnitt som man läser varje vecka i alla synagogor kallas för parasha. Det är avsnittet som Jesus och hans lärjungarna varje vecka gick igenom. 
 📖
Ty Mose har i tidigare släktled
haft sina förkunnare i alla städer,
då han föreläses i synagogorna varje sabbat. 
Apg 15:21
📖
Dags att läsa:
1 Mos 1- 6:8
Bereshit - I begynnelsen ...
 
Häromdagen satt jag och min vuxna dotter och samtalade om vår begränsade förmåga att förstå stora tal. När hon var 6-7 år hade hon gjort en bok med siffror, och när hon kommit till talet 200 var hon klar med boken. Det fanns inga fler siffror, och inga funderingar på detta, för så var det!
Vi kan le åt det hela men samtidigt befinner vi oss i samma begränsning, om än med lite större rörelseutrymme. 
 
Hur ska vi förstå tiden?
"I begynnelsen skapade Gud himmel och jord ..."
"I begynnelsen var Ordet ..."
 
Mitt i skapelsen när allt sammanvävs för att bli det fullkomliga - kommer distansen! Syndafallet med dess konsekvenser blir ett faktum, och avståndet mellan människa och Gud är uppenbar.  När vi inte handlar på Guds tilltal vill synden anfalla oss.  
Genom att lyssna till Guds ord, mitt i en fallen värld, kan vi som skapelsens krona, råda över synden och leva i gemenskap med Gud. Det berättas om Hanok som hade en nära gemenskap med Gud och blev sedan bortryckt, precis som det Elia senare fick vara med om, OCH det som 1 Tess 4: 16-17 berättar om: att Guds församling en dag ska vara med om!
 
Hela denna historia kring syndafallet handlar om att skaffa sig kontroll, status och position. Allt börjar få sina konsekvenser men samtidigt säger Gud att du ska råda över synden (4:7). Det handlar om att inte skylla ifrån sig, annars kommer skuld och ångest ...
Historien upprepar sig - hela tiden!
 
Syndens konsekvenser finns där i veckans bibeltext, och ligger och lurar hela tiden, och nu närmar vi oss översvämningen på Noas tid.
Det står om varelser från andevärlden som kom till människorna och det blev ett perverterat DNA. Nu har vi jättarna, våldsverkarna,  som kliver in på den mänskliga scenen. 
I vår tid möts vi av förstörd arvsmassa som ger missbildningar och sjukdomar. Vi lever i en fallen värld där vi även tagit steget över till "gudarnas värld" där vi klipper och klistrar i arvsmassan, för att rätta till det hela - och kanske skapa något nytt ...?
 
Vi kan se nyttan med delar av detta , men ändå ...
 📖
Jesus vände sig om och sa till Petrus: 
"Gå bort ifrån mig, Satan!
Du vill få mig på fall.
Vad du tänker är inte Guds tankar
utan människotankar."
Matt 16:23
📖 
Att ha insikt i den andliga världen är det som avgör om vi förstår vart vi är påväg i en gudsfrånvänd tillvaro. Vad skapar distansen till Gud i människan? Det som fick den första familjen att gå så fel, var deras egna tankar och egna val. De tvivlade på Guds ord och trodde på satans lögn. 
"Deras hjärtans alla tankar och avsikter var ständigt alltigenom onda." (6:5) och här fattar Gud beslutet att ge människan en ålder till max 120 år vilket, nu också forskare i vår tid erkänner. Det finns helt enkelt en genetiskt "förprogrammerad livslängd" i människans DNA. Men så har vi förstås den genetiska saxen som också vill vara med i utvecklingen ...
 
Att Adam och Eva blev förpassade bort från paradiset var tur, annars vore det mänskliga släktet för evigt förtappad om man ätit av kunskapens träd på gott och ont träd.
 
Jesus säger:
📖
Åt den som segrar
skall jag ge att äta av livets träd,
som står i Guds paradis. 
Upp 2:7
 📖
Nu går vi händelserna lite i förväg, för nu är vägen öppen till vår förlossare och återlösare. Men vi ska ta de små stegen på vår resa under året, för att nu se vår Messias räddningsplan.
I "Bershit"ser vi honom som "kvinnans säd som krossar ormens huvud."
Jag hoppas du nu läst igenom bibelavsnittet, för annars blir det svårt att följa med. 😉😅
 
🕎  Shabbat Shalom!  🕎
 
(Skriv gärna en kommentar här i bloggen eller på FB, och kanske du har några som gärna följer med på denna resa du borde kontakta?)
 
/Eleonora 
 
Under nästa vecka ska ni läsa 1Mos 6:9- 11.32
"Noach - Noa" 😊📜

Ett varv till ...

Publicerad 2020-10-14 18:12:00 i B2, Högtider, Morgon och kväll med min Bibel, Torahns parasha (veckoavsnitt),

Du vet ...
det här med att göra samma sak en gång till, men nu vill man ha bättre resultat.
Så ... vad kan det då handla om?
 
Kanske du också har målat om ett staket som tappat färg i sommar, eller så försöker du få till bakningen så inte brödet ligger helt platt på plåten? Man funderar och tänker, söker fakta och bättre förutsättningar för att lyckas. Våra vardagsbestyr kan vara nog så irriterande och krävande för oss och då är det lätt att tappa humöret. 
Ibland måste vi faktiskt titta bakåt för att få nästa varv att lyckas. Och färgen håller så många år till, och brödet - ja det blir succe´.
 
I synagogorna och runt om bland familjer i världen, börjar man nu om - än en gång - med de 52 avsnitten som Torahn, de fem Moseböckerna, är indelade i. Ett avsnitt varje vecka.
Under några år har jag hängt med i denna bibelläsningsplan, samtidigt som jag även läst alla de andra böckerna i bibeln under året.
Så var det då slut häromdagen för att börja ett nytt varv. 
Sista kapitlet i 5:e Mosebok, Torahn, sista kapitlet i Malaki (som är gamla testamentets sista bok), och sista kapitlet i nya testamentets bok, Uppenbarelseboken.
 
Finns det något fördolt här som ligger och väntar på att bli upptäckt? Något som visar på nästa varvs hemligheter? 
 
Hur var det nu för Mose, han som kallades Guds vän och fick umgås med Honom ansikte mot ansikte? Han står på berget Nebo och ser in i landet som Gud lovat dem, men dessförinnan hade han sjungit sången om deras historia och profetiska framtid, samt välsignat alla stammarna. Han är 120 år och lika stark som när han var ung, men ändå är det stopp här för honom. En ny geneation ska ta vid och Josua blir deras härförare. 
Så snopet ...
 
Mose säger:
"Tänk nu på alla de lagar
som jag nu har gett er i dag,
och låt era barn få del av dem.
De är inte vanliga ord, de är liv.
Genom att lyda dem
kommer ni att få ett långt och rikt liv
i det land ni nu ska ta i besittning
på andra sidan floden Jordan.
5 Mos. 32:46-47
 
Mose vet hur viktig lydnaden är ... 
Det var precis här han en gång misslyckades och det fick sina konsekvenser - men ... han var ändå Guds vän!!
 
Så har vi Malaki som avslutar de hebreiska skrifterna, GT, innan en profetisk tystnad på 400 år inträffar.
Påväg in i en ny tid klingar orden från de gamla fäderna som en uppmaning att hålla kursen, för nu väntar oroliga tider när frälsningsplanens dolda mysterium ska börja uppenbaras i en tid där de profetiska orden, om bl.a. hur kvinnans säd ska krossa ormens huvud, ska börja uppfyllas. 
 
Kom ihåg min tjänare Mose lag ...
stadgarna, föreskrifterna ...
Se, jag ska sända profeten Elia ...
Han ska vända fädernas hjärtan till barnen 
och barnens hjärtan till fäderna,
så att jag inte slår landet med tillspillogivning.
Malaki 4:4-6
 
Tidigare generationer och kommande generationer genom tidernas sekler ska finna vägen tillsammans. Här ligger mycket förlorat efter vägen under stenarna och myllan från de århundraden av  ersättningsteologi och oförmåga att lämna människoärvda traditioner. Den ädla roten tillsammans med de inympade grenarna ska få växa samman, för något händer när de som fruktar Herren samtalar med varandra.
Det finns många stenar att lyfta på ...
(Luk 24:25-32, Joh. 5:46-47)
 
Men då talade de som fruktar Herren med varandra,
och Herren gav akt och lyssnade.
Malaki 3:16 
 
Så avslutas hela den fantastiska boken med en skarp varning:
 
Var och en som hör profetians ord
i denna bok betygar jag:
Om någon lägger något till dessa ord
skall Gud på honom lägga de plågor
som det är skrivit om i denna bok.
Och om någon tar bort något
från de ord som står i denna profetias bok,
skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd ...
Upp. 22:18-19
 
Nu är det dags för ett varv till, men vad har vi lärt oss så att vi "lyckas bättre" med nästa varv?
 
- Lydnaden går aldrig att kompromissa med
- Herrens undervisning behöver grävas fram, den som ligger dold under tidens grus och mylla.
- Inte lägga till - inte dra ifrån ... för att få del av livets träd.
 
"Fädernas gärningar visar sönerna vägen." 
(Ett gammalt judiskt ordspråk)
 
/Eleonora 💞
 Du är välkommen att följa mig, Eleonora Lahti, via FB som "följare" eller Bloglovin. Jag har även FB - sida, "In my living room" som du kan gå in och gilla. Dela länken vidare får du gärna göra... 😊
 
 

Var stark! Var stark! Och må vi bli stärkta!

Publicerad 2020-10-10 18:10:00 i Allmänt, B2, Högtider, Morgon och kväll med min Bibel, Podcast / Sveriges Kristna Radio, Torahns parasha (veckoavsnitt),

Helt plötsligt drog hela världen i handbromsen och vi fullständigt tappade andan av förvirring. Vad händer, hur blir det nu, för att inte tala om frågan "hur länge?"
...
Jojo ... jag vet, det börjar bli uttjatat. Det är som ett osynligt äckligt slem, som kletar sig fast på allt och alla. Ibland fysiskt, men främst som hjärnspöken som samtidigt behöver ha en röst som ropar "varning". Ord som sällan tidigare används finns nu mitt ibland oss på ett helt nytt sätt. Pandemi, distans, desinfektionsmedel, restriktioner,  statsepidemiolog, och listan kan göras lång.
Frågan är nu också om det är en kursändring på gång i hela världen. Och vem håller i trådarna ...?
 
Vi kan känna oss små och obetydliga i detta våldsamt stora scenario. Inga riktiga svar, osäkerhet och förvirring i en tid där sedelpressarna går varma. Hjulen måste ju snurra ...
 
Tänk att då få kliva in i det som är tryggt, äkta och sant! Ta in kunskapen och vishetens källa, i ett landskap där kompassen är stadigt utsatt, och målet för resan lyser kristallklart i en förvirrad tid.
Det du!!
Jag har i ett tidigare inlägg berättat om åren vi bodde i Israel. På hösten är det många högtider att hålla reda på och den sista heter Simchat Torah, glädjen över Torahn. Nu har man avslutat de 54 avsnitt som man delat in de fem moseböckerna i, och nu är det dags att börja om - från början!
 
Och nu ropar man ut klart och tydligt när man läst färdigt:
- "Var stark! Var stark! Och må vi bli stärkta!"
 
I vår tid vet man hur trögt det är för många att läsa böcker, när mycket annat tar ens uppmärksamhet, och då kan man ju undra: Hur går det då med bibelläsningen?
Hemligheten att hitta glädjen i sin gudstro hänger faktiskt ihop med att låta Ordet få vara en central del av livet. 
Denna söndag, 11 oktober år 2020, är det dags att börja ett nytt varv i den bibelläsningsplanen, och kanske du ska utöka den med att hinna med hela bibeln på ett år. Vore inte det en bra utmaning såhär i höstrusket? Något du fortsätter med dag efter dag efter dag ...
 
O Herre, du store Gud som inger fruktan,
du som bevarar förbund och nåd
mot dem som älskar dig
och håller dina bud.
Dan 9:4
Detta är kärleken till Gud:
att vi håller hans bud.
Och hans bud är inte tunga.
1 Joh. 5:3
Vi vet att vi har lärt känna honom,
när vi håller fast vid hans bud.
1 Joh. 2:3
 
Israels folk fick uppleva hur man hade förlorat både sitt tempel och sitt land, men Ordet kunde ingen ta ifrån dem. På samma sätt kan du och jag uppleva att ett och annat kan ryckas bort ifrån oss, som gör att vardag och fest inte längre har den glädje, vila och trygghet som vi tidigare vant oss vid. 
Då, DÅ är det hög tid att fira:
- Ordet som blev kött och tog sin boning mitt ibland oss
- Ordet som förmedlar liv och läkedom till hela vår kropp
- Ordet som säger att man lever om man än dör
- Ordet som står för evigt fast i himlen och på jorden 
... och så mycket mera!
 
Det är dags att läsa - och tala!
 
/Eleonora
 💞
Du är välkommen att följa mig, Eleonora Lahti, via FB som "följare" eller Bloglovin. Jag har även FB - sida, "In my living room" som du kan gå in och gilla. Dela länken vidare får du gärna göra... 😊
 
 

Om

Min profilbild

Eleonora Lahti

Alla människor har ett gudomligt uppdrag att förverkliga, som kan se väldigt olika ut för oss alla. Resan kan vara tuff och krävande, men med himlens nycklar från Guds ord kan vi få utvecklas och bli det vi är ämnade till att vara. In My Living Room blandas tårar med skratt och jag hoppas du lämnar rummet full av livslust och framtidstro. Det finns så många drömmar som ska förverkligas... Hemsida: eleonoralahti.com Mailadress: info@eleonoralahti.com

Vardagsbetraktelser bloggar Jesussajten.se Follow me in any language Follow me in any languageFollow on Bloglovin
 
 
Här är min Instagram
 
Twingly Blog Search link:http://mylivingroom.blogg.se/ sort:published Most recent posts linking to Twingly Blog3

Kategorier

Senaste inläggen

Arkiv

Prenumerera och dela