inmylivingroom.se

Här delar jag händelser och tankar i mitt liv som sångerska, högstadielärare, mamma och medmänniska. In my livingroom blandas tårar med skratt och jag hoppas du lämnar rummet full av livslust och framtidstro.Follow me in any language you want. Click on the English flag below.

Follow me in any language

54 Vezot HaBrachah – "Detta är den välsignelse"

Publicerad 2021-09-23 21:51:30 i Torahns parasha (veckoavsnitt),

54 Vezot HaBrachah – "Detta är den välsignelse"
5 Mos 33:1– 34:12
 
Nu har vi kommit fram till det sista inlägget av våra veckotexter – Torahns paracha – men det är inte slutet! Man säger att Torahns resa aldrig tar slut, för den förnyar sig själv varje år. Rabbinerna säger: "Börja om och börja om igen, den är ny varje gång."
Vi avslutar nu även den femte Moseboken. En bok som uppenbarar Guds trofasthet och kärlek samtidigt som det är den stora repetitionen av Guds tilltal som Mose gått igenom med folket. 
Femte Moseboken är också en mycket viktig bok i det nya förbundet. Här finner vi att över 80 citat har hämtats till Nya Testamentet. 
 
När man nu har läst igenom alla böckerna så börjar man om från första Mosebok igen, och det samma dag. Allt hör samman! Nu har man firat succot i sju dagar och den åttonde dagen är också en sabbat och nu kommer firandet av Torahn. En glädjefest när man dansar omkring med Torahrullarna och gläds över Guds Ord. 
Vi har fått följa denna gudsman Mose under 120 år, en unik man som fick möta Gud ansikte mot ansikte. Han fick ta emot undervisning till folket och förutsägelser om framtiden till bland annat de olika stammarna. Några skulle växa sig starka materiellt eller militärt, medans andra skulle med tiden spridas omkring. 
Stammarnas välsignelser är poetiska stycken som inte alltid är lätt att förstå. Kring dessa välsignelser som Mose uttalar över Israel, så finns Yeshuruns psalm (5 Mos 33: 2 – 5, 26 – 29) där Yeshurun är Israels poetiska namn som beskriver dess fulländade betydelse. Ett namn som kommer från grundordet yashar som innebär att vara hederlig. 
Nu har Mose fullbordat sitt uppdrag, och det blir nu dags för Josua att ta över. Mose får blicka ut över landet som Gud lovat med ed att ge till Abraham, Isak och Jakob och han dör i Moabs land. Gud själv begraver honom "och ingen har fått veta var hans grav finns". Etthundratjugo år gammal, och hans ögon var inte skumma och hans livskraft inte försvunnen ...
 
I Mose unika ställning som Herrens tjänare, profet och gudsman kan vi se paralleller till Jesu liv och tjänst. Efter fyrtio dagar för Mose på Sinai berg och fyrtio dagar för Jesus i öknen började de undervisa folket. 
 
Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus
för att vittna om det som senare skulle förkunnas. 
Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus,
och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet
och vårt hopp som vi berömmer oss av.
Hebr 3: 5 – 6
 
En generation efter lärjungarnas död kallade man fortfarande Jesus för Torahn, ett uttryck som starkt sammanknippade Jesus med att vara det levande Ordet. 
 
Och Ordet blev kött och bodde bland oss ...
Joh 1:14
 
Men var hör vi hemma i allt detta?
Israel är alltid unikt i sitt slag och är det folk som är förvaltare av Ordet. Leviterna förvaltade Torahn inför sitt eget folk under det gamla förbundet. I vår tid kan vi se att Israel har en säregenhet i uppdraget inför nationerna. Vi får stå inympade och får bli tillsammans med dem en del av Guds folk. De är i sin nationalitet judar – och vi andra icke judar. 
 
Vilket företräde har då judarna ...?
Ett stort företräde på alla sätt.
Först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem.
Rom 3: 1–2
 
Vi avslutar med en liknelse som visar på Torahns betydelse mitt i våra liv och i vår vardag.
 
"En kung anställde två arbetare som skulle fylla igen ett gruvhål. Den första såg ned i det och sade: `Jag kan aldrig fylla det här hålet!´ Och så gick han sin väg. Den andre sade: `Det spelar ingen roll om jag kan eller inte kan avsluta detta arbete. Jag får glädjas över att jag fått ett arbete!´Så säger Herren: `Torahn är oändligt vid och djup, med det är inte ert bekymmer. Ni har dagsverken, ni är anställda av mig. Utför era dagliga uppgifter!´"  (The Midrash Says, Devarim)
Dags att fira Simchat Torah – Torahns glädje – där Messias är Torahns mål och som leder oss till Messias.
 
Så ... vi fortsätter att läsa!
 
"Var stark! Var stark! Och må vi bli stärkta!"  
 
Så var det då dags att börja om från början:
1 Beresheet – "I begynnelsen"
1 Mos 1:1– 6:8
 
🕎  Shabbat Shalom!  🕎
 
/Eleonora 
 
Ps. Om du läser inlägget på datorn ligger en annons från blogg.se över endel av texten. Tyvärr har jag ingen möjlighet att styra över det, men i telefonen finns inte det problemet. Där ligger annonsen innan inlägget. Ds.

53 Haázinu – "Lyssna"

Publicerad 2021-09-16 19:34:52 i Torahns parasha (veckoavsnitt),

53 Haázinu – "Lyssna"
5 Mos 32:1– 52
 
Nåd, hämnd, upprättelse, avfall, kärlek, uppror – ja, det mesta rymms i den sång som Mose sjöng på sin sista levnadsdag. Sången avslutas med att se till att kommande generationer får del av undervisningen för NU GÄLLER DET LIVET!
 
Under det andra templets tid delade man upp sången under sex sabbater. Det hela handlar om att lära folket förbundsvillkoren, där jord och himmel är dess vittnen, för att veta vad det innebär att följa, men också vilka följder det blir om man överträder villkoren. 
Vi får en historisk tillbakablck men även en profetisk förutsägelse vad som ligger och väntar i framtiden. Det avslöjas hur man kommer i otrohet vända sig bort ifrån Gud för att tillbe andra folks avgudar. 
Denna sång är Bibelns äldsta lyriska text med ålderdomliga ord och bildspråk. Detta gör den många gånger svåröversatt. Samtidigt kan vi se hur mycket av dess innehåll kommer igen i Paulus texter och i Uppenbarelseboken. Sången har en layout i torahrullarnas texter med återkommande parallellmönster. Bara genom att tillta på texten ser man rytmen i sången. 
 
Även om det är en sång av Mose kommer det tydligt fram att denna undervisning är som regnet som kommer från himlen. Ett regn som får marken att grönska. En talande bild i ökenlandskapet. 
 
"Klippan" är den återkommande bilden på Gud som trofast och rättvis, medans den andra parnern i målet är det motsräviga och moraliskt fördärvade Israel. Här – i sången om man vill förstå – kommer Gud att använda andra folk för att komma till rätta med den fostran som behövs för att man ska vända åter till Gud. Därefter kommer Gud i sin rättvisa att dömma angripande folk för att försvara Israel när det upprättas. 
Dom, rättvisa, återupprättelse ...
I Uppenbarelseboken ser vi sedan hur man sjunger Mose sång och Lammets sång.
 
Men vad har man "hittat" i denna sång som går in i Nya Testamentets texter?
 
Därför skall jag reta dem med det som inte är ett folk,
med ett dåraktigt hednafolk skall jag väcka deras förtert.
5 Mos 32:21
 
Denna vers citeras i Romarbrevets tionde kapitel och vers 19 och där talar Paulus om den avund som kommer att väckas hos judarna.
Här lyfter han fram sitt uppdrag som hedningarnas apostel:
 
... i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem.
Rom 11:14
 
 
 
Min är hämnden och vedergällningen ...
5 Mos 32: 35
 
Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor.
Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen.
Ty det står skrivet:
Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren
Rom 12: 17, 19
 
Vi avslutar med den judiska traditionen, att den klippa Mose slog på och ut flödade vatten, var en rullande klippa som följde dem genom hela ökenvandringen. 
 
Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. 
En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han.
5 Mos 32:4
 
De drack ur en andlig klippa som följde dem,
och den klippan var Kristus.
1 Kor 10:3-5
 
 
Nu är det så dags för Succot, Lövhyddohögtiden, med sina specifika texter, men nu kommer även vårt sista avsnitt i våra veckotexter – för att återigen börja om.
 
Under nästa vecka ska ni läsa:
 
54 Vezot HaBrachah – "Detta är den välsignelse"
5 Mos 33:1– 34:12
 
🕎  Shabbat Shalom!  🕎
 
/Eleonora 
 
Ps. Om du läser inlägget på datorn ligger en annons från blogg.se över endel av texten. Tyvärr har jag ingen möjlighet att styra över det, men i telefonen finns inte det problemet. Där ligger annonsen innan inlägget. Ds.

52 Vayelech – "Gick iväg"

Publicerad 2021-09-07 10:10:09 i Torahns parasha (veckoavsnitt),

52 Vayelech – "Gick iväg"
5 Mos 31:1– 30
 
Etthundratjugo år gammal!
Mose har nu kommit till slutet av sitt uppdrag som varat i fyrtio år. Hans uttalande "Jag är i dag etthundratjugo år", ses som att hans födelsedag och dödsdag sammanfaller. 
Vi läser i första Moseboken kapitel sex och vers 3: "De är kött och deras tid skall vara etthundratjugo år." Han har fullbordat sitt lopp med Josua vid sin sida, och nu är det dags för Josua att gå vidare i uppdraget. 
Här har vi något viktigt att iaktta. Det tog många år för Mose att få den erfarenhet, vishet och gudsfruktan som krävdes för uppdraget. Många gånger kräver uppgifter mycket mera än ungdomlig styrka och iver. Uthållighet är något man får när tiden går och man bara fortsätter och fortsätter – trots  att man undrar varför det dröjer ...
 
Att både börja och även avsluta ett uppdrag kräver ordning, reda och struktur, annars kan de erövringar man gjort på vägen gå till spillo. Mose har under resans gång haft insikten att det krävs en ny ledare efter honom och att Guds Ord måste finnas mitt ibland folket. Men även ett "facit" inför framtida utmaningar behövs, så att man förstår att Gud finns där för att leda nationen rätt när man misslyckats med uppdraget – för frestelserna och utmaningarna lurar runt hörnet.
"Ty jag vet vilka tankar de umgås med redan nu ..." (v.21)
 
Herren sade till Mose:
"Se, tiden är nära då du skall dö.
Kalla på Josua och inställ er i uppenbarelsetältet,
så skall jag insätta honom i hans ämbete."
5 Mos 31:14
 
Långt innan denna dag har en glimt av Josua uppdrag blivit synligt. 
 
... Dessa var namnen på de män som Mose sände iväg för att bespeja landet. 
Men Mose gav Hosea, Nuns son namnet Josua.
4 Mos 13:17
Nu börjar Hoseas nya namn Josua, att uttalas profetiskt. Hoseas betydelse var "Han har hjälpt" eller "frälsning". Nu, i det nya namnet Josua, ligger betydelsen på "Herren frälser". Man går från den mänskliga kraften till den gudomliga. Även om Josua nu blir den nya ledaren, är det Herren som räddar och frälser. 
 
Under sitt liv fick Mose uppdraget att skriva ner Guds torah, som är den undervisning som Gud förmedlade. Den skulle nu ligga vid sidan av förbundsarken i tryggt förvar, och alla stammarnas äldste och tillsyningsmän skulle nu veta vad som gällde. Dessutom skulle man lära sig en sång som alla skulle sjunga. Ett viktigt pedagogiskt uppdrag för att minnas sin historia, förstå vem Gud är, och få ett profetiskt perspektiv som nation. Dessutom fick man i uppdrag att man vart sjunde år skulle läsa upp Herrens undervisning – torahn – för folket. 
 
Flera hundra år senare kommer man som fångar till Babylon och man måste hitta nya vägar att låta folket få del av torahn. Ett viktigt bud inom judendomen är "att samlas", något som ska förhindra avfällighet. Esra som var präst och skriftlärd, och hade stor kunskap och vishet i skrifterna, upprättade synagogor där man varje vecka läste ur torahn. Esra blev även senare folkets ledare för den andra emigrationsvågen och mycket betydelsefull, för att landet och folket bland annat skulle återuppta gudstjänstfirandet. 
Kopior av torahn skulle nu finnas i varje synagoga, vilket krävde stor noggrannhet i avskrifterna. Inget fick bli fel, för annars fick man börja om från början. Än idag är det viktigt med torahns veckoläsning i synagogornas gudstjänstfirande där det har en central punkt, vilket vi också ser var viktigt i den första församlingen.
 
Här förmanar Paulus Timoteus att göra detta:
 
Fortsätt att föreläsa Skriften
och att förmana och undervisa tills jag kommer.
1 Tim 4:13
 
Torahn, undervisningen som Mose fick skriva ner, kopierades i handskrift vidare till alla synagogor och numera har vi det som tryckta böcker. Nya Testamentet talar om Jesus som den levande torahn – Ordet som blev kött och tog sin boning mitt ibland oss. Och vi – vi får också bli kopior av den levande torahn ...
 
Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev
som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck
utan med den levande Gudens Ande,
inte på tavlor av sten
utan på tavlor av kött, på människohjärtan. 
2 Kor 3:3
 
 
Under nästa vecka ska ni läsa:
 
53 Haázinu – "Lyssna"
5 Mos 32:1– 52
 
🕎  Shabbat Shalom!  🕎
 
/Eleonora 
 
Ps. Om du läser inlägget på datorn ligger en annons från blogg.se över endel av texten. Tyvärr har jag ingen möjlighet att styra över det, men i telefonen finns inte det problemet. Där ligger annonsen innan inlägget. Ds.

51 Nitsavim – "Ni står"

Publicerad 2021-09-02 23:24:07 i Torahns parasha (veckoavsnitt),

51 Nitsavim – "Ni står"
5 Mos 29:10 – 30:20
 
Mose är mitt uppe i sin, enligt traditionen, fem veckors långa predikan och undervisning till folket. Det är hans sista tal till en generation som består av de som var barn och ungdomar när lagen gavs vid Sinai berg, och de som har fötts under folkets  fyrtioåriga ökenvandring. Förbundet ska förnyas och det gäller att lyssna till Guds ord för det är en fråga om liv eller död. Men hela tanken med förbundet skulle kunna förklaras med att Gud ville välsigna Israeliterna genom att göra dem till en välsignelse för hela världen. Genom att de skulle älska och lyda Gud skulle nationerna få lära känna Gud.
 
I detta textavsnitt finns det starka profetiska tilltal där Mose får se in i framtiden och se folkets destruktiva vägval, men samtidigt Guds oerhörda kärlek och makt att föra sitt folk tillbaka till sin bestämmelse. 
 
Under sitt tal denna dag står här Israels folk inför Herren. Men även främlingen som har valt att vara hos dem blir inkluderade i förbundet. 
 
Ni står idag alla inför Herren, er Gud:
... alla män i Israel, era barn och hustrur,
främlingen som är hos dig i ditt läger ...
5 Mos 29: 10-11
 
Och det är inte endast med er som jag i dag sluter detta förbund, 
detta edsförbund,utan både med dem som i dag står här 
med oss inför Herren, vår Gud, 
och med dem som inte är här med oss i dag. 
5 Mos 29:14-15
 
Här ligger framtida generationers möjligheter att ingå i förbundet och etnisk tillhörighet är inte avgörande för att få tillhöra förbundet. Man blir inte det etniska Israel , alltså blir eller konverterar man inte till jude, men blir "medborgare" i Israel. 
 
Mose ser in i framtiden där folket har vänt sig bort från Torahn och blivit fördrivna bort från landet. Men i allt detta talar Herren om ett återvändande till hans undervisning, Torahn, samt till deras land. Babylon år 586 f.Kr., romarnas bortdrivande efter år 70 e. Kr. samt araberna på 600-talet är resultat av förbundets följder när det inte åtlyds. 
Men mitt i all bedrövelse som Mose ser komma i framtiden ligger ord om hopp. Pånyttfödelsen ligger planerad redan här, och  Ordet kommer med tiden att uppenbaras i var och ens hjärta – men det kommer att dröja många år ...
 
Herren, din Gud, skall omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan, 
så att du älskar Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ.
Då ska du få leva.
5 Mos 30:6
 
Ty det bud som jag idag ger dig är inte för svårt för dig
och det är inte långt borta.
Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta,
så att du kan följa det.
5 Mos 30: 11, 14
 
Det är inte lätt, ja det är faktiskt omöjligt, att se och förstå Guds vägar och planer när synden "lurar runt hörnet". Man kan själv och vill hitta sina egna vägar i sitt hjärtas hårdhet (5 Mos 29:18-19).
 
Shabbat Shuva (ångerns sabbat) infaller mellan Rosh hashana och Yom Kippur. Det handlar om att rannsaka sig själv och se vart man är påväg. Att omvända sig och börja gå i en annan riktning. Denna sabbath läser man texten från 5 Mos 30: 1–10. 
De sex sista verserna (5 Mos 30: 15-20) är som en sammanfattning av Thorans undervisning. Kanske det är värt att en gång till läsa dessa versar ...? 
 
Se, jag lägger idag fram för dig livet och vad gott är, döden och vad ont är ...
 
 
Under nästa vecka ska ni läsa:
 
52 Vayelech – "Gick iväg"
5 Mos 31:1– 30
 
🕎  Shabbat Shalom!  🕎
 
/Eleonora 
 
Ps. Om du läser inlägget på datorn ligger en annons från blogg.se över endel av texten. Tyvärr har jag ingen möjlighet att styra över det, men i telefonen finns inte det problemet. Där ligger annonsen innan inlägget. Ds.

Om

Min profilbild

Eleonora Lahti

Alla människor har ett gudomligt uppdrag att förverkliga, som kan se väldigt olika ut för oss alla. Resan kan vara tuff och krävande, men med himlens nycklar från Guds ord kan vi få utvecklas och bli det vi är ämnade till att vara. In My Living Room blandas tårar med skratt och jag hoppas du lämnar rummet full av livslust och framtidstro. Det finns så många drömmar som ska förverkligas... Hemsida: eleonoralahti.com Mailadress: info@eleonoralahti.com

Vardagsbetraktelser bloggar Jesussajten.se Follow me in any language Follow me in any languageFollow on Bloglovin
 
 
Här är min Instagram
 
Twingly Blog Search link:http://mylivingroom.blogg.se/ sort:published Most recent posts linking to Twingly Blog3

Kategorier

Senaste inläggen

Arkiv

Prenumerera och dela